Φράουλα
Διαθέσιμο Μάρτιος (8 Μήνες)
Παραγωγός : Πυρηνική Γή
Φράουλα