Φράουλα
Διαθέσιμο Μάρτιος (6 Μήνες)
Παραγωγός : Πυρηνική Γή
Φράουλα