Φράουλα
Διαθέσιμο Μάρτιος (4 Μήνες)
Παραγωγός : Πυρηνική Γή
Φράουλα