Νεκταρίνια Όψιμα
Παραγωγός : Koinobio Society
Νεκταρίνια Όψιμα