Νεκταρίνια Όψιμα
Διαθέσιμο Ιούνιος (9 Μήνες)
Παραγωγός : Koinobio Society
Νεκταρίνια Όψιμα