Νεκταρίνια Πρώιμα
Διαθέσιμο Μαΐου (10 Μήνες)
Παραγωγός : Koinobio Society
Νεκταρίνια Πρώιμα