Νεκταρίνια Πρώιμα
Διαθέσιμο Μαΐου (8 Μήνες)
Παραγωγός : Koinobio Society
Νεκταρίνια Πρώιμα