Πορτοκάλι Navel Late
Διαθέσιμο Μάρτιος (5 Μήνες)
Παραγωγός : Πυρηνική Γή
Πορτοκάλι Navel Late

Είναι μια νέα ποικιλία για την χώρα μας, προερχόμενη από την Αυστραλία, που εδώ και πολλές δεκαετίες έχει εισαχθεί στην Ισπανία και την Καλιφόρνια και έχει υποστεί αρκετές βελτιώσεις. Τα δέντρα είναι μετρίου μεγέθους, καλής παραγωγικότητας, και οι καρποί έχουν πολύ καλή πρόσφυση με τον ποδίσκο, έτσι ώστε η ποικιλία αυτή να υφίσταται ελάχιστες ζημιές από τις αυξημένες βροχοπτώσεις του χειμώνα. Οι καρποί μπορούν να διατηρηθούν στα δέντρα μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Εφόσον αι εδαφοκλιματικές συνθήκες το ε¬πιτρέπουν και δεν υπάρχει το πρόβλημα κοκκίωσης (granulation), δίδει καλούς συνδυασμούς με τα υποκείμενα citrumelo Swingle, citrange Carrizo και την νερατζιά. Η ποικιλία αυτή μπορεί να προωθηθεί στις βιολογικές καλλιέργειες γιατί δεν απαιτεί χρησιμοποίηση ορμονών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το «water spot» (κηλίδα ύδατος) και η έντονη καρπόπτωση λόγω των βροχοπτώσεων. Η περιεκτικότητα των καρπών σε χυμό κυμαίνεται από 40-45%.